Niedax

НИДАКС

Правилното решение за всеки проект

Niedax Group – For A Safe Electrical World
Niedax Group – For A Safe Electrical World
Niedax Group – For A Safe Electrical World
Niedax Group – For A Safe Electrical World
Niedax Group – For A Safe Electrical World
Niedax Group – For A Safe Electrical World
Niedax Group – For A Safe Electrical World

НИДАКС - за един свят на безопасно електричество

Повече от 100 години, Нидакс разработва специализирани кабелоносещи системи и решения за най-големите строителни проекти на нашето време. Основният фокус в работата ни, както в родната за концерна Германия, така и във всяка друга точка по света, винаги е бил поставян върху постигането на максимална близост до клиента, върху разработването и предоставянето на строго индивидуални технически решения и не на последно място, върху високите стандарти за качество.

Нашите кабелоносещи системи правят средата значително по-безопасна. Те помагат да се въведе организация и ред във все по-комплексния свят на електричеството. Формиращите се в процеса взаимовръзки и зависимости, способстват зараждането на иновациите. Немските ни корени и нашето гарантирано качество са отлично посрещани навсякъде по света. Ние произвеждаме и доставяме в международен план. Постигаме това като се осланяме на нашия богат опит и традиции, неимоверно отправили поглед в бъдещето.

Това е нашата визия – за един свят на безопасно електричество

Niedax Group – For A Safe Electrical World

Корпоративен успех с марката
"Произведено в Германия"

Ние сме немският концерн Нидакс Груп - световен лидер в производството и доставката на най-съвременните, надеждни и безопасни системи за полагане на кабели в промишлени предприятия, обществени сгради, офис комплекси, електроцентрали, морски съоръжения, автомобилни и корабостроителни заводи, спортни арени и други.

Вече повече от век, Нидакс Груп разработва и предоставя кабелоносещи системи и решения, специализирани да посрещнат специфичните нужди на най-важните сектори на икономиката.

Niedax Group – For A Safe Electrical World Niedax Group – For A Safe Electrical World

Повече от 100 години опит

В близост до клиента

Безкомпромисно качество

0
служители
0
продукта
0
представителства
0
търговски партньора
ПРОДУКТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В СЛОЖНИ ОТРАСЛИ

Предлагаме цялостни електроинсталационни решения, изработени от стомана, алуминий, неръждаема стомана, полиестер и PVC за разнообразни проекти в отраслите промишленост, енергетика, добив и пренос на нефт и газ, сградостроене, инфраструктура и транспорт и информационни технологии.