Niedax

Niedax Group – For A Safe Electrical World

Сертификати

ИСО Сертификати

ISO 9001:2015
Международен стандарт
за системи за управление
на качеството

ISO 50001:2018
Сертификация на системи

за управление на енергията

VDE маркировка

Сертификация по DIN 4102-12

Екпертно становище за пожароустойчивост и функционално поведение

ЕКО сертификати

Декларации за съответствие

Кодекси и политики

Други